Структура Кілійського МУВГ

Відділ техногенно-екологічної безпеки
Начальник відділу – КУЛЯС Світлана Яковлівна
Основні завдання:
1. Реалізація державної політики в частині забезпечення техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них на підвідомчій території водогосподарському комплексу Ізмаїльського (Кілійського), Білгород-Дністровського (Татарбунарського) та Болградського (Арцизського) районів Одеської області.
2. Участь у організації виконання робіт, пов’язаних з мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, зокрема шляхом забезпечення захисту від підтоплення, протиповіневого захисту сільськогосподарських угідь, а також населених пунктів. Виконання заходів для забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків на меліоративних системах і водогосподарських спорудах, що знаходяться на балансі управління.
3. Забезпечення ведення державного обліку водокористування шляхом збору, аналізу звітів про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

Відділ водокористування
Начальник відділу – РИЦЬКА Марія Федорівна
Основні завдання:
1. Надання послуг, пов’язаних з гідротехнічною меліорацією земель із використанням водозабірних споруд Кілійського МУВГ, веденням обліку води на міжгосподарських каналах та в комерційних точках водовиділу. Участь у реалізації державної політики щодо гідротехнічної меліорації земель, експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських меліоративних систем на території Ізмаїльського, Білгород-Дністровського, Болградського районів Одеської області.
2. Контроль за раціональним використанням води на зрошувальних системах, за впровадженням екологічно-безпечних режимів зрошення сільськогосподарських культур.
3. Аналіз використання зрошуваних земель та врожайності сільськогосподарських культур.

Відділ з управління інфраструктурою
Начальник відділу – ЧЕБАН Ольга Юріївна
Основні завдання:
1. Прийняття участі в проведенні оглядів водогосподарських систем та споруд, складання дефектних відомостей та актів на необхідне виконання поточних і капітальних ремонтів водогосподарських систем, розроблення проектно-кошторисної та технічної документації на виконання будівельних та ремонтних робіт на водогосподарських об’єктах.
2. Складання заходів з підготовки меліоративних систем до поливного сезону, проведення заходів щодо запобігання і усунення аварій на об’єктах міжгосподарських систем.
3. Забезпечення ремонтних та експлуатаційних робіт на міжгосподарських меліоративних мережах обладнанням, інструментами, матеріалами, комплектуючими виробами. Оперативне вирішення всіх виникаючих питань, пов’язаних з ремонтними та експлуатаційними роботами на міжгосподарських меліоративних мережах.

Відділ енергоефективності та інноваційного розвитку
Начальник відділу – БОРЩ Дмитро Дмитрович
Основні завдання:
1. Ефективне та надійне використання насосно-силового обладнання та енергетичних установок, контроль за роботою насосно-силового обладнання для забезпечення енергозберігаючих режимів. Здійснює контроль за дотримуванням ефективного використання механічного й електротехнічного устаткування насосних станцій. Забезпечує виконання планів експлуатаційних заходів: виконання робіт капітального та поточного ремонтів, налагоджувальних робіт насосних станцій, реконструкція існуючих насосних станцій з урахуванням вимог водоспоживачів.
2. Забезпечує впровадження нової техніки та передових технологій, досягнень науково-технічного прогресу, способів енергозбереження.
3. Планування та контроль використання енергоносіїв дільницями управління, забезпечення єдності вимірювань приборами контролю та обліку, ведення первинної документації про роботу насосних станцій.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Головний бухгалтер – ЗАЙЦЕВА Лариса Василівна
Основні завдання:
1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності.
2. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на
реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному
обсязі відображання операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
3. Забеспечення контролю за наявністю і рухом майна,використанням фінансових і матеріальних (нематериальних)
ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

Служба економіки
Головний економіст – КОРЧАКОВСЬКА Людмила Михайлівна
Основні завдання:
1. Розрахунок фонду заробітної плати і чисельності працівників з урахуванням необхідності найбільш раціонального використання трудових ресурсів, участь у визначенні потреби в робочій силі, доведення установлених показників до підрозділів підприємства.
2. Розробка положення про преміювання працівників, умови матеріального стимулювання, суміщення професій і посад, збільшення зон обслуговування та обсягу виконуваних робіт з метою поліпшення використання трудових ресурсів і робочого часу.
3. Складання штатних розписів згідно із затвердженою структурою управління, схемами посадових окладів и фондами заробітної плати.

Служба з управління персоналом
Провідний фахівець служби з управління персоналом – ПАВЛОВА Альона Миколаївна
Провідний фахівець служби з управління персоналом – КОРНІЄНКО Марія Геннадіївна
Основні завдання:
1. Оформлення приймання, переведення, звільнення працівників згідно з трудовим законодавством.
2. Видача довідок про теперішню і минулу трудову діяльність працюючих, збереження і заповнення трудових книжок.
3. Табельний облік, складання і виконання графіків відпусток, контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах управління і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.

Служба охорони праці
Провідний інженер з охорони праці – ІВАНЕНКО Михайло Якович (м.Кілія)
Провідний інженер з охорони праці – ГЕОРГІНОВ Георгій Ілліч (м.Татарбунари)
Основні завдання:
1. Початковий інструктаж з охорони праці з усіма новприйнятими на роботу, командированими, учнями та студентами, які прибувають на виробниче навчання чи практику.
2. Контроль за своєчасним проведенням відповідними службами необхідних випробувань та технічних оглядів стану обладнань, машин та механізмів, дотриманням графіків замірів параметрів, виконанням розпоряджень Державної служби України з питань охорони праці, за дотриманням діючих норм, правил та інструкцій з охорони праці, стандартів з безпеки праці в ході виробництва.
3. Вивчення умов праці на робочих місцях, надання методичної допомоги підрозділам з розроблення інструкцій з охорони праці, стандартів безпеки праці, проведення навчання і перевірка знань працівників з питань охорони праці.

Провідний інженер із застосування комп’ютерів
ПРОХОРОВ Віталій Володимирович
Основні завдання:
1. Забезпечення безперервної роботи базового та прикладного програмного забезпечення, забезпечення захисту від шкідливих програм.
2. Проведення технічного обслуговування, ремонт комп’ютерів, налаштування та обслуговування програмного забезпечення, періферийних пристроїв для друку.
3. Розробка та впровадження методів і способів автоматизації програмування, застосування типових і стандартних програмних способів, забезпечення робочих місць комп’ютеним обладнанням.

Фахівець з публічних закупівель
БРИНЗОЙ Антон Дмитрович
Основні завдання:
1. Планування та проведення публічних закупівель у системі Прозорро керуючись неупередженим ставленням до усіх учасників процедури закупівлі та відсутністю конфлікту інтересів.
2. Своєчасне оприлюднення повної та достовірної інформації у системі публічних закупівель Прозорро.
3. Слідкування за змінами у законодавстві з публічних закупівель та проведення закупівель згідно чинних норм законодавства.

Юрисконсульт 1 категорії
ТАРАНЮК Олена Петрівна
Основні завдання:
1. Організація правової роботи, спрямованої на виконання Положення про Кілійське МУВГ та правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів в Управлінні його працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.
2. Організація претензійно-позовної роботи та контролю за її проведенням.
3. Зберігання і раціональне використання майна та ресурсів державного підприємства Кілійського міжрайонного управління водного господарства.

Уповноважена особа з питань запобігання корупції / відповідальна за роботу з викривачами
ТАРАНЮК Олена Петрівна
Основні завдання:
1. Реалізація заходів, спрямованих на усунення корупційних ризиків.
2. Проведення заходів, спрямованих на виявлення конфлікту інтересів при виконанні працівниками Кілійського МУВГ службових обов’язків та сприяння його усуненню, контроль за своєчасним врегулюванню конфлікту інтересів.
3. Проведення навчань та надання консультаційної допомоги для працівників Кілійського МУВГ.

Технік 1 категорії
КРИВЕНКО Володимир Миколайович
Основні завдання:
1. Розробка ескізів та трафаретів, оформлення стел, інформаційних, заборонних знаків тощо.
2. Виготовлення та оформлення інформаційних стендів та інформаційних табличок, наочних матеріалів, плакатів з охорони праці, пожежної безпеки, а також пов’язані з господарсько-виробничою діяльністю Управління.
3. Оформлення спецодягу за допомогою нанесення абревіатури Управління.

Діловод
МОРОЗЕНКО Катерина Олександрівна
Основні завдання:
1. Приймання, реєстрація кореспонденції, направлення її у структурні підрозділи Управління на виконання відповідно до резолюції керіника, згідно номенклатури справ Кілійського МУВГ.
2. Ведення обліку вхідної та вихідної кореспонденції, систематизація та зберігання поточного архіву.
3. Виконання службових доручень керівництва Управління.

Завідувач складу
МОШАН Наталя Яківна
Основні завдання:
1. Приймання, зберігання і відпустка товарно-матеріальних цінностей на складі Управління.
2. Розміщення товарно-матеріальних цінностей з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів, інвентарю тощо.
3. Забезпечення додержання режимів зберігання складських товарно-матеріальних цінностей, ведення обліку складських операцій.

Служба господарського забезпечення
Завідувач господарства – ДІМОВ Михайло Іванович
Основні завдання:
1. Організація роботи господарського обслуговування Управління, робіт з благоустрою і догляду за зеленими насадженнями.
2. Забезпечення своєчасного прибирання приміщень відповідно до санітарних норм і правил, прибирання прилеглих територій.
3. Організація архітектурно-художнього оформлення фасадів, будівель, споруд, територій.

Кілійська експлуатаційна дільниця
Начальник дільниці – ПАЛЯНИЧКО Віктор Миколайович
Основні завдання:
1. Робота з водокористувачами в зоні обслуговування дільниці та забезпечення їх водою, регулювання водного режиму згідно із затвердженими планами та графіками.
2. Здійснення своєчасної підготовки меліоративних систем до поливу і пропуску води, проведення заходів щодо попередження та усунення аварій, поточного і капітльного ремонту.
3. Забезпечення безперебійної роботи насосних станцій при найбільш економічних режимах проведення системи технічного обслуговування і ремонту насосного та електротехнічного обладнання, забезпечення технології цілісності роботи меліоративних систем разом із землекористувачами, власниками меліорованих земель.

Татарбунарська експлуатаційна дільниця
Начальник дільниці – ЛУПУ Олександр Якович
Основні завдання:
1. Робота з водокористувачами в зоні обслуговування дільниці та забезпечення їх водою.
2. Здійснення своєчасної підготовки меліоративних систем до поливу і пропуску води, проведення заходів щодо попередження та усунення аварій, поточного і капітльного ремонту.
3. Здійснення оперативного керівництва з виконання робіт по ремонту і технічному обслуговуванню меліоративних систем і водогосподарських споруд, які знаходяться на балансі дільниці, з ремонтно-експлуатаційних робіт на внутрішньогосподарській мережі згідно з договорами водокористувачів.

Дунай-Дністровська експлуатаційна дільниця
Начальник дільниці – ПАРСЕНТІЙ Станіслав Васильович
Основні завдання:
1. Забезпечення збереження та утримання у технічно-справному стані закріплених за дільницею водогосподарських споруд міжгосподарського значення: каналів, трубопроводів, водоприймачів, дренажних систем, дамб, водосховищ, доріг, мостів, насосних станцій.
2. Забезпечення ефективного та раціонального використання механізмів, обладнання, транспортних засобів, інших основних фондів.
3. Разом із землекористувачами, власниками меліорованих земель розробка та впровадження заходів щодо забезпечення технологічної цілісності роботи меліоративних систем.

Дільниця Кілійського групового водопровода
Начальник дільниці – ЗІМЧЕНКО Григорій Омелянович
Основні завдання:
1. Робота з водокористувачами та забезпечення централізованим водопостачанням населення Кілійської та Татарбунарської ОТГ Одеської області.
2. Здійснення своєчасної підготовки питної води для забезпечення безперебійної подачі населенню, проведення заходів щодо попередження та усунення аварій.
3. Здійснення оперативного керівництва виконання робіт по ремонту і технічному обслуговуванню водогонів і водогосподарських споруд, які знаходяться на балансі дільниці.

Експлуатаційна дільниця Дунайських споруд
Начальник дільниці – БОРИСОВА Валентина Євгенівна
Основні завдання:
1. Забезпечення безаварійного пропуску паводку.
2. Проведення заходів, які забезпечують утримання та експлуатацію гідротехнічних споруд та механізмів в належному стані відповідно до Правил технічної експлуатації в зоні обслуговування.
3. Здійснення оперативного керівництва роботами по проведенню поточних та капітальних ремонтів гідротехнічних споруд.

Дільниця механізації
Головний механік – УШАКОВ Микола Степанович
Основні завдання:
1. Забезпечує справний і безпечний стан автотранпорту, автомобільних кранів, механізмів, обладнання, інструментів та інших засобів.
2. Впровадження досягнень науки і техніки з метою підвищення безпеки.
3. Забезпечення робочих місць та працівників дільниці спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, огороджувальними захисними пристроями, системами і пристроями блокування сигналізації та іншими засобами колективного захисту, інструкціями, пам’ятками, знаками бзпеки тощо.

Ремонтно-механічна майстерня
Завідувач ремонтно-механічної майстерні – ГРІЧКОСІЙ Ігор Сергійович
Основні завдання:
1. Виконання робіт, пов’язаних з ремонтом та обслуговуванням механізмів, техніки та обладнання, що належить Управлінню.
2. Забезпечення технічно-правильної експлуатації устаткування і інших основних засобів і виконання їх ремонту.
3. Функціонування токарного та деревообробного цехів, кузні, зварочних цехів, котелен, слюсарні.

Електротехнічна лабораторія
Завідувач лабораторії – КУРБАЦЬКИЙ Володимир Степанович
Основні завдання:
1. Здійснення вимірювання параметрів електрообладнання електроустановок, а також випробування засобів індивідуального захисту та рідких діелектриків, визначених затвердженою сферою об’єктів та процесів системи вимірювань для потреб підприємства та для сторонніх осіб.
2. Своєчасне проведення вимірів та випробувань на об’єктах Кілійського МУВГ з оформленням протоколів з результатами вимірів та випробувань.
3. Надання послуг електротехнічної лабораторії стороннім особам, організаціям за допомогою стандартизованих приладів.