Озеро Китай
0
являється наливним водосховищем, площею водозбору 816 тис.км². Розташоване в 8 км північно-західніше м.Кілія.
Відмітка НПР – 1,5 м, РМО – 0,6 м.
Об’єм при НПР – 125 млн.м³, при РМО – 72,5 млн.м³. Середня глибина – 2,1 м, найбільша – 6 м.
Водообмін озера з рікою здійснюється самопливом по каналу Кофа з р.Дунай, а також з допомогою насосних станцій Кілійського МУВГ “НС-3″, “Кофа”. Озеро заповнюється також  стоком рік Киргиж-Китай  та Аліяга з півночі. Рівневий режим озера впливає на умови риболовства, водокористування.

 

Озеро Лебедінка

Орендар  ТОВ “Україна-Союз-Сервіс”
0

Водойма загальнодержавного  значення.
Розпорядник об’єкту – Кілійська РДА.
Загальна площа 168,189 га, в тому числі  під  озерами -168,189 га. Ширина прибережної смуги – 50 м.
Адміністративна, відомча  приналежність гідровузла – Шевченківська с/рада Кілійської ОТГ Ізмаїльського району,  ГТС Кілійського МУВГ. Зарегульований водотік – р. Дунай, канали “Дунайський”, “Міжколгоспний”, “Тупіковий”.       
Місцерозташування –  в 5,4 км  південно- східніше  с. Шевченково Кілійської ОТГ Ізмаїльського району Одеської області.  Тип водойми  –  озеро, регулювання стоку сезонне. Характер живлення – снігове, дощове, грунтове.

Відстань від гирла ріки до греблі – 46,1 км.

Відмітки рівнів води: РМО – 0 м,  НПР – 0,50 м,  ФПР – 0,50 м.
Об’єм чаші при при  НПР – 569,31 тис.м³, при ФПР – 569,31 тис.м³.

Озеро Сольоний Кут

Oрендар  ПП Іванов С.А.
0
Водойма загальнодержавного значення.
Розпорядник об’єкту – Кілійська РДА.
Загальна площа – 577,52га, в т.ч. під внутрішніми водами 220,83 га, під болотами – 356,69 га. Прибережна захисна смуга – 50 м. Місцеположення – на землях  Приморської с/ради Вилківської ОТГ Ізмаїльського району Одеської області, відноситься до Стенцівських плавнів та розташоване  вздовж  каналу “Дунай-Сасик”. Водойма являється частиною заплави р. Дунай та має власний водозбір.
В природному стані джерелом поповнення є  р. Дунай (через гирло Лаптиш)  та стік  з власного водозбору.  Призначення водойми – риборозведення. Гідровузол відноситься до  ІV класу капітальності.

 

Озерно-болотний комплекс “Лімба”


Орендар „Екофорпост

0
Водойма загальнодержавного значення, транскордоний  водоток. 
Розпорядник об’єкту – Кілійська РДА.
Загальна площа – 1214,7 га, в т. ч. під низинними болотами – 1063 га, під внутрішніми водами – 151,33 га.
Об’єкт розташований на острові Лімба в межах ПЗС р. Дунай. Зарегульований водотік – гирло Лімба (Мусуна), гирло Лебединка (Курильське), Старостамбульське, р. Дунай.
Місцерозташування – на землях Вилківської ОТГ Ізмаїльського району, за межами населених пунктів. Розташування гідротехнічних споруд –     0,5 км вище краю авандельти, штучно збудовані гідротехнічні споруди відсутні, протока сполучення є природною.

Відстань від устя річки до створу – 7,5 км від устя Старостамбульського гирла. Тип водойми – заплавний. Призначення: культурно-оздоровчі цілі, рибництво.
Вид регулювання стоку – сезонне, природне.
Вид водокористування – загальне, частково спеціальне.
Адміністративно-територіальна  приналежність водозбірного басейну (до створу гідроузла)  – басейн р. Дунай.